Joël Blomqvist

1. Kom, du helige Ande, min tröstare god, och mitt hjärta slut in i din frid! Med din himmelska eld kom och liva mitt mod, var min hjälp under prövningens tid! Var om dagen mig nära i molnstoden sval, låt din skugga omhägna min själ! När om natten jag går genom dödsskuggans dal, låt då eldstoden skydda mig väl!

2. Gud ske pris, att i dig jag en hjälpare fått som var dag och var stund hos mig är och i allt vill ta del, båd' i stort och i smått, som mig möter på vandringen här! Kom och gör för min själ både viktigt och sant allt vad Jesus har sagt, och att jag har dig fått som bekräftelse, vittne och pant till förlossningens härliga dag!

3. Kom i glädje och sorg, kom i lust och i nöd till mitt hjärta med sanningens ord! Låt mig njuta till tröst detta himmelska bröd som här bjuds mig av nåd vid ditt bord! Och vadhelst du än ger och vadhelst du än tar, låt det ske till mitt eviga väl! Håll i liv och i död mig på blodsgrunden kvar, göm i klippan, den brustna, min själ!