Joël Blomqvist

1. Ljuvt är det bandet, som ren på jordeni tron förenar Guds barn till ett. När Kristi kärlek i dem är mäktig, en syn mer härlig ej världen sett!

2. I kroppen finns det så många lemmar, men en lekamen de är ändå. Så, syskon kära, det väl besinna, att en lekamen vi är också!

3. En är vårt huvud, vår Herre Jesus, som troget vårdar sin egen kropp. Så även vi är varandras lemmar med samma strider, med samma hopp.

4. Hur gott, när handen väl vårdar foten, och båda rädes för kiv och gräl, när alla lider med den som lider och alla fröjdas, när en går väl!

5. Kom, Herre Jesus, och sammanfoga i nåd och sanning dem som nu bor i skilda läger, att de må äga en Gud och Fader, ett dop, en tro!

6. Slå ner den onde, som oss har söndrat, bryt ner de murar han uppställt har! Må våra tycken och tankar fara och Jesus Kristus bli ensam kvar!