Joël Blomqvist

1. Sabbatsdag, hur skön du är, skänkt av Gud du är mig kär. Kom, o kom att än en gång samla oss till bön och sång!

2. Efter arbetsveckans strid får vi sitta ned i frid vid vår Faders rika bord, lyssnande till nådens ord.

3. Gud, vår Gud, till dig vi ser, om välsignelse vi ber. Låt ditt evangelium få i allas hjärtan rum!

4. Låt i dag ditt helga ord göra under på vår jord! Våra arma själar föd, Herre god, med livets bröd!

5. Kom och månget byte tag från den starke denna dag! Bärga mången kärve in uti himlaladan din!

6. Gud, låt komma snart den tid då vi efter livets strid i en evig sabbatsro får i dina gårdar bo!