Joël Blomqvist

1. Av idel nåd har Gud mig till sig dragit och lossat mig ur syndens slaveri. Av idel nåd har Jesus mig uttagit från mörkrets makt och gjort mig verkligt fri.

2. Av idel nåd har jag som förr var fjärran nu kommit nära genom Jesu blod. För hela världen, kall och död för Herran, finns liv och hälsa uti nådens flod.

3. Av idel nåd jag nu på grund av Ordet får alla stunder vara vid gott mod. Av idel nåd får jag vid nattvardsbordet i tron åtnjuta Jesu kött och blod.

4. Av idel nåd min Far mig också leder och ger av sorg och glädje mig min del. Han ger av kärlek mera än jag beder, och allt skall lända till mitt sanna väl.

5. Av idel nåd jag vilar på blodsgrunden, av idel nåd i dag liksom i går. Av idel nåd jag i den sista stunden till evigt liv i himmelen ingår.