Joël Blomqvist

1. Herre Jesus, du som säger i ditt dyra ord: Jag är vägen, sanningen och livet, hjälp ditt barn, o Jesus kär, att i hjärtat troget gömma orden, talade av dig! Låt dem alla dagar lysa, leda mig den rätta stig!

2. Du är vägen, ja, den enda som till fadershemmet bär. Ingen kan till himlen komma som på den ej vandrar här. Herre Jesus, du som förde
mig från mörkret till ditt ljus, följ och led mig hela vägen ända hem till Faderns hus!

3. Du är sanningen, o Herre, som helt säkert segra skall. Hur än lögnens fader rasar, bringas han dock snart på fall. Pris ske dig, som mig har frälsat ifrån syndens slaveri! Du är sanningen, o Jesus, som har gjort mig evigt fri.

4. Du är livet, Herre Jesus, som mig givet är av Gud. För min frälsning du i döden gav ditt liv på Faderns bud. Ej med guld och silver köpte
du mig fri, o Jesus god. Nej, du har mig löst och vunnit med ditt eget dyra blod.

5. Tack och lov och evig ära vare dig, o Jesus Krist! Dig som lidit för mig döden vill jag prisa först och sist. Du, min Frälsare, som vägen, sanningen och livet är, bliva må mitt allt i alla, alltid här och evigt där.