Joël Blomqvist

1. Det finns ett hjärta som för dig ömmar, du som är fångad i syndens band. Det finns ett öga som ständigt söker det vilsna barnet i fjärran land.
Så kom till Jesus, och du skall finna vad du behöver till salighet! Ty Jesus, Jesus, ja, han allena är nog för alla i evighet.

2. Det finns ett öra som ned sig böjer och hör den arma som hjälp begär. Det finns en tunga som talar ljuvligt med den elända som sorgsen är.
Så kom till Jesus, ...

3. Det finns en källa för dig som törstar, för dig som hungrar det finns ett bröd. Det finns en fristad så trygg och säker för dig som jagas av synd och död.
Så kom till Jesus, ...