Joël Blomqvist

1. Se, Jesus mottar syndare, vad tröst för de elända! Han kommit har, vår Frälsare, att oss till Gud omvända. Var syndare på denna jord han bjuder till sitt rika bord och till sitt trogna hjärta.

2. Han bjuder – vem vill då gå med att taga Gud på ordet och sätta sig helt stilla ned vid rika nådesbordet? Hör Herrens dom, du kära själ: De rika går det inte väl, men hungriga han mättar.

3. Så tveka ej! Träd modigt fram, fast ond du är i grunden! Se ej på dig, se på Guds Lamm och du blir frisk på stunden! Säll den som denna hemlighet av hjärtat tror och ej blott vet – han är för evigt salig!