Joël Blomqvist

1. Tänk i dina ungdomsdagar på din Skapare och Gud! O, min son, ge mig ditt hjärta! lyder än din Herres bud. Hur än världen dig behagar, då den vänligt mot dig ler, blir dess fröjd förbytt i smärta: den till sist dig överger.

2. Säll den ungdom som ej nöjer sig med världens falska fröjd och som vid dess usla brunnar aldrig känner sig förnöjd. Lycklig den sig tidigt böjer ödmjukt för sin Gud och hör Ordet, som han oss förkunnar, tror det och därefter gör.