Joël Blomqvist
Anders Nilsson d.y.

1. Var är du? Vart går du? Vem leder och styr nu din väg? Var har du, var har du din skatt och ditt hjärta, o säg? O, stanna för frågan, min vän! Den kommer, den kommer igen: Var är du? Vart går du? Och sedan – hur slutar din väg?

2. Är jorden, blott jorden ditt allt, o, hur fattig du är! Dess skatter, dess skatter, de kan aldrig mätta dig här. Säg, vill du för dessa ändå den himmelska skatten försmå? Är jorden, blott jorden ditt allt, o, hur fattig du är!

3. Kanhända, kanhända du vandrar som främling för Gud och ännu, tänk, ännu föraktar hans vilja och bud, går fri inför människors dom,
ja, anses för kristen och from – kanhända, kanhända du ändå är dömd inför Gud?

4. Säg, kan du, ja, kan du förakta din trognaste vän? Han köpt dig och sökt dig, han kallat och kallar dig än. För dig har han givit sitt liv. Han ber nu: Ditt hjärta mig giv! Säg, kan du, ja, kan du förakta din trognaste vän?