Joël Blomqvist

1. Sion, upp att prisa högt din Gud, spela väl på hjärtats strängar alla! Pryd dig härligt uti högtidsskrudoch låt jublets toner väldigt skalla!

2. Fröjda dig, din konung seger vann, mörkrets herravälde är nedslaget! Avgrundsfursten fann sin överman, och hans rov, det blev från honom taget.

3. Du som fri från dina bojors tvång njuter segerns frukter underbara, sälla folk, sjung högt din segersång, ty i Sion det ej tyst får vara!

4. Lova Gud, som kärleksfull och god ende Sonen till vår frälsning sände! Prisa Sonen, som oss med sitt blod köpt åt Gud från synd och allt elände!

5. Prisa Anden glatt på barnavis, jubla redan här i träldomslandet: Gud är värdig ära, lov och pris, Gud treenig – Fader, Son och Ande!