Joël Blomqvist

1. Tacka Herren, som oss giver hälsa, kläder, dagligt bröd! Lova Herren, som oss hjälper i all fara och all nöd!
Tacka Herren, prisa Herren, mänskor alla, fjärran, när'! Tacka Herren, lova Herren, ty han stor och nådig är!

2. Tacka Herren, som har givit oss sin helga sannings ord! Lova Herren, som oss mättar vid sitt rika nådesbord!
Tacka Herren ...

3. Tacka Herren, som oss Sonen givit har till salighet! Lova Herren, ty hans godhet varar i all evighet!
Tacka Herren ...