Joël Blomqvist

1. Helige Fader, böj ditt öra neder, lyssna till barnet, som i stoftet beder! Fattig, eländig nu för dig jag träder. Hör mig, o Fader!

2. Håll mig du, Herre, ständigt vid det ena, att jag må frukta, älska, lyda, tjäna dig av allt hjärta, dig, min Gud, allena! Hör mig, o Fader!

3. Bliv mig, o Herre, alla dagar nära! Du, som har lovat att till åldern bära, hjälpa, upplyfta, trösta dina kära, hör mig, o Fader!