Joël Blomqvist

1. Det är ett fast ord och utan brister, väl värt att tagas av oss emot: att Jesus Kristus kom hit i världen att frälsa alla från dödens hot.

2. Bland syndarna är väl jag den störste, dock sjunger jag här på barnavis: Förlåtelse har jag fått som gåva igenom Jesus, Gud vare pris!

3. Vår Herre Jesus är själv oss nära, han verkar – vem kan förhindra det? Den eld på jorden han kom att tända skall härligt brinna i evighet.

4. Nu ser de blinda, nu går de halta, spetälska blir all sin sjukdom kvitt. De döva hör och de döda uppstår, Guds glädjebudskap förkunnas fritt.

5. O Herre Jesus, kom med din Ande, blås liv i benen som ligger här på marken spridda och har förtorkat! Väck dem till liv, Herre Jesus kär!

6. Från öppnad himmel låt regnet falla hit ned på jorden så torr och hård! Låt ödemarken få blomstra härligt och gör av öknen en örtagård!

7. Lägg stora skaror för dina fötter och lär dem känna dig, Herre Gud! Dig tillhör riket, ditt namn ske ära! Till dig vi höjer vår lovsångs ljud.