Joël Blomqvist

1. Du kristna folk, besinna väl allt djup av andlig nöd, hur många tusen i vår värld än saknar livets bröd! För stumma gudar utan tal de böjer sina knän. Guds avbild, än i mörker sänkt, tillbeder stock och sten.

2. Du folk som av din frälsnings Gud så stora skatter fått, som Herrens nåd erfarit har i ett så ymnigt mått – kan du väl se din broder här
förgås i synd och skam och inte skynda till hans hjälp med ordet om Guds Lamm?

3. Du som så rikligt njuta får av livets bröd, Guds ord, låt ej din broder endast få små smulor från ditt bord! Så himlasäden ut, om än du får med tårar så! Så rikligt ut och du skall snart med glädje skörda få!