Joël Blomqvist

1. När natten försvinner från skuggornas land och gryningens ljus bryter fram, då skall jag förlossas av Frälsarens hand och sjunga om seger på himmelens strand ||: och där se min Jesus, Guds Lamm. :||

2. När jordlivets töcken för alltid har flytt och jag får i himmelen bo, då skall jag förnimma hur allting är nytt, hur döden i liv är för evigt förbytt ||: och bävande hjärtat har ro. :||

3. Där skall vi ej minnas den sorgtyngda jord, dess mödor, dess smärta och strid. Vi kommit från söder, vi kommit från nord och sitter tillsammans vid Frälsarens bord ||: i himmelens glädje och frid. :||

4. Så hjälp oss, o Jesus, att aldrig ge opp på resan till sällhetens hamn! Ja, hjälp oss fullborda i tron här vårt lopp! Då skall vi – och det är vårt saliga hopp! – ||: få vila till sist i din famn. :||