Joël Blomqvist

1. Du lilla skara som är på resa igenom öknen till himmelen, o, frukta inte – hur allt sig vänder, du snart får skåda Jerusalem!
Det går igenom, det stannar inte i jämmerdalen, Gud vare pris! Vad som än händer oss under färden, vi får dock komma till paradis!

2. Igenom ära, igenom smälek, igenom rykte, båd' ont och gott, hör, du beträngda som tror på Jesus – det går igenom, vad salig lott!
Det går igenom ...

3. Det går igenom båd' ljus och mörker, det går igenom båd' sorg och nöd, det går igenom båd' eld och vatten, det går igenom båd' liv och död.
Det går igenom ...

4. Med oss är Herren, och han skall bära på fadersarmar sin lilla hjord. När jord och himmel en gång går under, förbliver evigt vår Faders ord.
Det går igenom ...