Carl Boberg

1. Vid Jesu hjärta är min vilostad, min trygga hamn, där jag kan vara glad. Hur häftigt livets stormar rasa må, den hamnen är beständigt lugn ändå.

2. Han är den säkra grund som Fadern lagt, på honom har jag byggt, som Ordet sagt. Från skulden fri, jag ej fördömas kan, ty ende Sonen är min löftesman.

3. Nu är jag salig, huru än det går, min tro har fäste i hans blod och sår. I liv och död han är av godhet full, han älskar bruden för sin egen skull.

4. Väl växlar det för mig på livets stråt, än blir det sång, än idel klagolåt. Men under allt, i klar och mulen tid, han är dock själv min salighet och frid.

5. Hans lov jag sjunga vill i fröjd och kval som led för mig i Kidrons mörka dal, tills jag får somna ifrån sången här och vakna säll vid harpoklangen där.