Erik Bohman

1. Varför, mitt ängsliga hjärta, är du så sorgset i mig? Syndernas brännande smärta tog Herren Jesus på sig.
Jesus på korset förlossat, friköpt oss alla åt Gud. Avgrundens furste han krossat. Renad i blod är hans brud.

2. Frälsare, tätt vid ditt hjärta finner jag vila och ro. Där får jag tröst i all smärta, där får jag styrka och tro.
Jesus på korset ...

3. Snart på den himmelska stranden hemma i lovsångens hamn prisar jag, frigjord i anden, Herre, ditt heliga namn!
Jesus på korset ...