Francis Bottome
Lilly Lundequist

1. O djup av barmhärtighet, Herre, hos dig, att blodet på Golgata renar ock mig! För synden och domen jag trygg där nu står och visar blott hän på min Frälsares sår.
Evig är denna nåd, trofast är allt hans råd. Sjung om hans stora nåd,sjung om hans nåd!

2. O djup av barmhärtighet, Jesus är min, och han, min förbarmare, gjort mig till sin! Ej mer jag försmäktar i träldomens hus men vandrar nu fri i hans ansiktes ljus.
Evig är denna nåd ...

3. O djup av barmhärtighet, Frälsare god, mitt sårade hjärta blir läkt i ditt blod. Ej smärta det finns, där ej du skänker tröst, och tårarna torkar du av vid ditt bröst.
Evig är denna nåd ...

4. Dig, korsfäste Frälsare, prisa jag vill: Min konung och Gud, dig all ära hör till! Och när genom dödsskuggans dal jag skall gå, min själ din barmhärtighet prisar ändå.
Evig är denna nåd ...