Ole Brattekaas

1. Ren och rättfärdig, himmelen värdig, trots att jag synd i hjärtat än bär! Ordet mig säger: skulden jag äger i Jesu död nu helt borttagen är. Ja, jag är frälst och salig och fri och skall av nåd så evigt förbli, fri ifrån nöden, domen och döden! Amen, halleluja!

2. Länge jag tänkte att Gud ej skänkte nåden åt den som ovärdig är. Jag ville strida, bedja och lida, göra mig ren ifrån onda begär. Men av min strid, min bättring och nöd kom blott förtvivlan, fruktan för död. Nu har jag funnit: Jesus har vunnit! Amen, halleluja!

3. Nu mitt elände har fått sin ände: Kristus har köpt mig sådan jag är. Han för mig lidit, kämpat och stridit och hållit stånd emot helvetets här. Hela min skuld han borttagit har och är i himlen nu mitt försvar. Ordet mig säger: Nåden jag äger! Amen, halleluja!