Carrie E.Breck

1. Tänk, när jag får se min Jesus, som på korset dog för mig, när med fröjd jag fullt kan fatta att han tog min synd på sig!
Där skall jag få möta honom i Guds stad, mitt sköna hem, se min Jesus, se min Konung i ett nytt Jerusalem!

2. Ej jag honom ser här nere, känner ej en ostörd frid. Men en salig dag sig närmar utan oro, utan strid.
Där skall jag …

3. Vilket jubel i hans närhet! All min smärta är då slut, varje dunkel väg förklarad, sorg i fröjd har mynnat ut!
Där skall jag …

4. Snart jag honom ser, den vännen som jag allra helst vill se, står inför den vita tronen, evigt frälst från dödens ve!
Där skall jag …