Hans Adolph Brorson
Clara Ahnfelt

1. I djupet av mitt hjärta en stad jag högt åtrår: Jerusalem, det sköna hem, där all min nöd och smärta sitt slut för evigt får. I djupet av mitt hjärta den staden jag åtrår.

2. Och innanför dess portar där gråter ingen mer. Nej, i Guds stad där är man glad, ty sorg och nöd är borta, man Lammet alltid ser. Ja, innanför dess portar där gråter ingen mer.

3. Se, målet härligt lyser i fjärran: O, Guds stad, du målet är! Och allt besvär som jorden ännu hyser jag där snart glömmer glad. Se, målet härligt lyser i fjärran: O, Guds stad!

4. Så även jag skall vinna i Jesu Kristi namn. Ja, också jag, så arm och svag, skall en gång målet hinna i härlighetens hamn. Så även jag skall vinna i Jesu Kristi namn.