Niels Brorson

1. Amen sjunge varje tunga! Amen – det är himlens sång. Amen får vi evigt sjunga, amen, för Guds tron en gång. Amen, där är livets älv. Amen kallar han sig själv.

2. Amen, Herren Krist skall råda. Amen är hans löftesord. Amen, vi hans nåd får skåda. Amen ljude på vår jord. Amen, botad är all nöd, amen, bytt i liv vår död.

3. Amen, lov och pris och ära! Amen, Lammet och vår Gud! Amen klinge fjärran, nära! Amen är vår lovsångs ljud. Amen, vi skall kronan få. Amen, amen, ske alltså!