Lennart Leander Byman

1. Utan grund jag ej vill vara för min själ, min salighet. Utan hopp jag ej vill fara bort till dom och evighet. Tack, min Jesus, grund du lade då du gav dig ut för mig! Allt fullbordat! så du sade. Jag förlitar mig på dig.

2. Utan mod och kraft att leva, utan glädje, frid i Gud vill jag ej här strida, sträva tröstlös under lagens bud. Jesus kär, jag får ju vara glad och lycklig i din nåd, får i svagheten erfara kraften av din nåds förråd.

3. Synden borta, uppfylld lagen, Gud oss nådig, trälen fri, o vad fröjd, nu är jag tagen till Guds barn, skall salig bli! Döpt till Jesus vill jag våga djärvt på blodet tro din nåd. Blodets ström släckt vredens låga, sälla, stora frälsningsråd!

4. Utan mål jag ej skall driva kring som strå för vind och våg, utan uppgift ej förbliva, sen i tron jag Jesus såg. Honom, som för mig och alla
dog och uppstod, vill jag ge hjärtats kärlek, hela livet – endast honom tillhör de.

5. Nu min lösen är Hans ära!, Jesu namn mitt fasta slott. Jesu korsbaner att bära, vilken rik och härlig lott! Unga, gamla, ställ er alla kring baneret tätt – och se, Jesus helgar och bereder eder till välsignelse!