Johannes Bäck

1. Jag flyr till Jesus uti nödens timma, och strax jag får hans nåd på nytt förnimma. Nytt ljus i Ordet ser jag för mig glimma, och vid dess sken sig skingrar sorgens dimma.

2. Jag flyr till Jesus uppå bönens vingar, om glädjen lockar eller nöden tvingar. I tron mitt hjärta sig till honom svingar, sin hyllningsgärd det ödmjukt honom bringar.

3. Jag flyr till Jesus för var dag som lider, i goda dagar och i onda tider. Ja, sist också, när det till slutet skrider, jag flyr till Jesus ifrån livets strider.