Johannes Bäck

1. Det är min tro, att synden blev förlåten i Jesu död, fast ej av mig begråten. För mig i lidande på korsets stam med blod och tårar utgav sig Guds Lamm.

2. Det är min tro, att jag blev sedan tagen upp till Guds barn i dopet och rentvagen med Kristi blod samt iklädd härlig skrud, hans helighet som han berett sin brud.

3. Det är min tro, att jag är frälst och salig samt fri och ren från all min synd otalig. Det är min tro att jag Guds barn nu är och att min Gud i Kristus har mig kär.

4. Det är min tro, att även alla andra som än i otrons natt och mörker vandrar får när som helst tillägna sig Guds nåd och tro sin frälsning enligt Faderns råd.

5. Det är min tro – och den vill jag ej dölja – att Andens frukt på Kristi tro skall följa, att himlens barn skall här på himlens vis med ord och gärning tolka Herrens pris.

6. Det är min tro, att korset skall mig trycka, så länge Kristi kors är all min lycka. I tron jag njuter väl Guds sabbatsfrid, men känner mest blott ångest, kval och strid.

7. Det är min tro, att Gud var dag förlåter för Sonens skull min synd som jag begråter. Han med sin Ande ock ledsagar mig, att jag kan gå på himlens smala stig.

8. Sist är min tro, att när jag, trött på världen, en gång får sluta tunga ökenfärden, skall Gud för Jesu skull mig hämta hem till evig fröjd i sitt Jerusalem.