Johannes Bäck

1. Som du vill, o Herre min, om jag blott får vara din, om i glädje och i smärta jag får vila vid ditt hjärta, ha i dig min högsta fröjd, o, då är jag trygg och nöjd!

2. Som du vill, o Herre god, om du blott ger tålamod när i kärlek du mig agar, när i sorg mitt hjärta klagar. Lär mig, Herre, att förstå: du ditt barn blott prövar då.

3. Som du vill, o Herre Krist, om jag blott med all min brist och med all min synd otalig får i dig dock tro mig salig. Och jag får ju tro det så, då jag har ditt ord därpå.

4. Som du vill, o Herre kär, om det blott till hemmet bär. Fri från tidens bördor tunga skall jag där ditt namn lovsjunga för din nåd och trofasthet som består i evighet.