Johannes Bäck

1. Vad det är gott att få på Jesus tro och i hans sår få ha sitt trygga bo såväl i sorgens som i glädjens tider. Att varje dag få leva blott av nåd i enlighet med Faderns kärleksråd, det är så gott i livets heta strider!

2. Vad det är gott att äga Gud till vän. Hur än det går, ej går det värre än den vännen vill som alltid vill det bästa. Om också himlen mörknar mången gång och stormen sjunger vild för mig sin sång, jag även då mitt hopp vid Gud vill fästa.

3. Vad det är gott att äga Herrens ord. Fast allt än sviker oss på denna jord, det ordet kan dock aldrig, aldrig svika. Att, medan tiden lider, år från år få tro Guds ord tills sist man läggs på bår, det är så gott för fattiga och rika!

4. Vad det är gott att få i stilla bön sitt hjärta höja till Guds boning skön och barnsligt yppa allt vad hjärtat känner. Går jag till Gud uti mitt Fader vår, strax kommer han och torkar bort den tår som het av smärta mina kinder bränner.

5. Vad det är gott att tiden hastigt flyr, ty snart för mig den ljusa morgon gryr då livets strid förbyts i evig vila. Till fridens gyllne, ljuva, lugna hem, till Herrens stad, till Guds Jerusalem det är så gott för pilgrimen att ila!

6. Dock bättre än, då striden slutad är och varje sorg som nu mitt hjärta tär och jag står där uti den frälsta raden. Då har jag fått min krona och min palm, då sjunger jag Guds helgons segerpsalm och har det saligt i den gyllne staden!