Text:  Anders Carl Rutström, Johannes Bäck

1. O, underbara hemlighet! / Ej jord, ej himmel större vet: / Guds Son har mänska blivit. / I krubban bäddas han på strå, / hans kärlek ville ej försmå / den bädd man honom givit. / O min vän, / vad som än / här ditt hjärta / nu må smärta, / lova Herran! / Han är ej med hjälpen fjärran.

2. Gå nu till Betlehem envar / att se den till oss kommit har: / vår Frälsare och Konung! / Böj ödmjukt dig i stoftet ned, / i barnslig tro det barn tillbed / vars namn är ljuvt som honung! / Frid och nåd, / tröst och råd / du där finner. / Sorg försvinner, / intet felar. / Jesus dig allt gott tilldelar.

3. Och sedan må du skyndsamt gå / med herdarna att tacksamt få / det barnet högt berömma, / att sjunga, skriva, tala om / hur Jesus ned från himlen kom / att mörkrets furste döma. / O hur gott, / vilken lott / att få bära / Lammets ära / ut kring världen! / Tröttna aldrig på den färden!

4. Så stäm nu alla instrument / och prisa den som Gud har sänt / till hela världens frälsning! / Åt människor ett glädjens bud/ förkunnas ifrån himlens Gud / i ängelns glada hälsning. / Därför sjung, / gammal, ung, / tills där ovan / vi för gåvan / får lovsjunga / Frälsaren, med frigjord tunga.