Anders Carl Rutström
Johannes Bäck

1. Älskande Jesus, lär mig att vörda kärleken varmed du älskat din brud! Allt vill jag glömma, blott jag får gömma mig i din kärlek, förbarmande Gud.

2. Bedjande Jesus, lär mig att vörda bönen som en gång du bad för din brud, då på den dagen du enligt lagen hängde på korset, förbannad av Gud!

3. Sårade Jesus, lär mig att vörda såren du burit i kamp för din brud! Nu är det helat allt som vi felat, så i sitt ord han ju vittnar, vår Gud.

4. Blödande Jesus, lär mig att vörda blodet som renar din syndiga brud! Nu såsom rena kan vi dig tjäna, Jesus, vår korsfäste, blödande Gud.

5. Plågade Jesus, lär mig att vörda smärtan du led för din utvalda brud! Så ifrån pina har du de dina räddat för evigt, min Herre och Gud.

6. Jesus, min Herre, lär mig att vörda priset med vilket du köpte din brud! Mig ock du köpte, frälste och döpte. Nu är jag din, o min konung och Gud.