Anders Carl Rutström
Johannes Bäck

1. Min Jesus, Frälsare och Gud, jag tackar dig med fröjdeljud. Du har mig löst från synd och nöd och räddat mig från evig död.

2. Upplys mitt hjärtas dunkla hus med nådens ord, det klara ljus som sagt och evigt säga skall, att du har botat Adams fall.

3. På denna grund jag träder fram till dig, mitt helga påskalamm, som blev för mig och världen död och nu är livets vin och bröd.

4. Nu går jag på ditt löftesord frimodigt fram till nådens bord. Så full med synder som jag är jag kommer till dig, Herre kär.

5. Jag tager, äter, dricker dig, och du förenar dig med mig. Min medlare, min frälserman, jag större nåd ej önska kan!

6. Tänk, vilken nåd du åt mig gett, min tanke kan ej fatta det! Lov, ära, makt och härlighet tillhör dig, Gud, i evighet!