Anders Carl Rutström
Johannes Bäck

1. Jag vilar nu i frid och ro uti min Faders famn, allt sedan jag fick nåd att tro på Herrens Jesu namn.

2. I Jesu starka nådeshand jag lämnat har min själ. Nu fängslad av hans kärleksband mår jag först riktigt väl.

3. Han mig sin Ande givit har, som med mig vittne bär att jag som under vreden var Guds eget barn nu är.

4. Min Jesus mig ej överger, på det jag har hans ord. Vad kan jag mig då önska mer att äga här på jord?

5. Så visst som Jesus lever än och Herre är och Gud, så visst som han är Frälsaren som uppfyllt lagens bud,

6. så visst som han i dopets stund förenat mig med sig och har av nåd i sitt förbund till barn upptagit mig

7. – så visst är han mig alltid när', trots all min synd och brist. Uti sin famn han trofast bär mig till sin himmel sist.