Anders Carl Rutström
Johannes Bäck

1. Nu är jag glad och hjärtligt nöjd, ty Jesus med sitt blod har vunnit åt mig himlens fröjd och gjort min sak helt god. Så sjunger jag av hjärtans grund: Jag salig är i denna stund och med min lott förnöjd.

2. I Herrens Jesu blod och död jag full förlossning har från synd och skuld och evig nöd, ty Gud i Kristus var och mig försonade med sig. Ej under att min själ i mig är glad och hjärtligt nöjd!

3. Guds stränga bud och helga lag jag fruktar inte mer. Väl är jag syndig, arm och svag, men av Guds ord jag ser att Jesus uppfyllt lagens bud. Nu klädd i denna helgonskrud är jag av hjärtat nöjd.

4. Ja, nöjd jag är, av hjärtat nöjd, ty Jesus är min vän. Behåll, du värld, för dig din fröjd, ej mer jag önskar den! Blott jag har min förbarmare för evigt hos mig syndare, så är jag glad och nöjd.

5. Bliv hos mig, Jesus, med din nåd i denna sorgens dal, och led mig efter dina råd till himlens fröjdesal! Där skall jag fri från synd och sorg
i himlens ljusa, gyllne borg få vara riktigt nöjd.