Mathilda Ellinen
Johannes Bäck

1. Herre, ditt ord är mitt fäste i nöden, skulle den än vara aldrig så svår. Du har ju sagt att i livet och döden endast på ordet förtrösta jag får.

2. Herre, du själv är min starkhet allena, liksom du ock min rättfärdighet är. Ingen, nej, ingen skall kunna mig neka rätt till det rike som Fadern beskär.

3. Herre, än är jag en främling i världen, vandringens mödor ej upphört ännu. Men på den villande, farliga färden följ mig och led mig, min Frälsare du!

4. Herre, håll alltid mig fast vid det ena, att jag må frukta och älska blott dig! Villig i anden mig gör att dig tjäna, dig som så kärleksfullt först tjänat mig!