Carl-Gustav Cassel

1. Uppstånden är Kristus! Gudomliga liv, för oss du besegrade döden. Uppstånden är Kristus! Min fröjdesång bliv mot synden och yttersta nöden! O Jesus, i hjärtat jag gömmer ditt ord, mer högt och mer dyrbart än himmel och jord: Jag lever, ni skall också leva.

2. Osägliga nåd! Så allenast en Gud kan älska. Nu lever mitt hjärta. Så syndig jag är, står jag prydd som en brud i Frälsarens lydnad och smärta. Från djup och till djup i Guds eviga råd kan änglarna ej se ett under av nåd mer härligt än människans frälsning.

3. Hur salig den själen som lever i tro med Jesus i verklig förening, som funnit i blodet förlåtelsens ro, en flödande källa till rening! Fast verkligen brottslig, ovärdig och svag, han aldrig mer dömes av Gud efter lag, ty Kristus har dött i hans ställe.

4. Om tron än är svag, har vi skatten dock hel. Den vunnits av Kristus allena. Den pärlan så dyrbar har blivit vår del i döpelsens vatten, det rena. Det är ju, o Jesus, ditt eviga råd, att syndaren blott skulle leva av nåd och endast på nåden bli salig.