William Casper
Betty Ehrenborg-Posse

1. Här en källa rinner. Säll är den som finner källan djup och klar, gömd men uppenbar.

2. Om du där dig tvager, den var fläck borttager. Ty den källan god är Immanuels blod.

3. Rövaren i nöden där fann liv i döden. Jag, så ond som han, samma frälsning fann.

4. Dyra livets källa! Du skall evigt välla, evigt hälsosam skall din flod gå fram.

5. Sen jag, döda, kalla, såg i tron dig svalla, rör min tunga sig, sjunger helst om dig.

6. Jesus vill jag sjunga, tills med frigjord tunga bortom graven jag får dig se en dag.

7. Då skall Faderns öra fröjda sig att höra när jag i din famn sjunger blott ditt namn.