Fanny Crosby
Erik Nyström

1. Tätt vid korset, Jesus kär, hjälp mig alltid bliva, vid den hälsoflod som där liv envar vill giva!
Korset blott, korset blott må förbli min ära, tills på andra stranden jag får dig vara nära!

2. Tätt vid korset först jag fann nåden underbara. Tätt vid korset först jag såg morgonstjärnan klara.
Korset blott ...

3. Tätt vid korset! O Guds Lamm, ställ dess bild framför mig, och att i dess skugga gå ständigt villig gör mig!
Korset blott ...

4. Tätt vid korset vill jag så hoppas, bida, vaka, tills jag frälst på himlens strand evig fröjd får smaka.
Korset blott ...