Fanny Crosby
Erik Nyström

1. Hela vägen går han med mig, o, vad kan jag önska mer? Kan jag tvivla på hans godhet, när jag på hans ledning ser? Himmelsk frid, gudomlig trygghet uti honom har min själ, ||: och jag vet: vadhelst mig möter, gör dock Jesus allting väl. :||

2. Hela vägen går han med mig, är på branterna mitt stöd, ger mig nåd för varje prövning, styrker mig med livets bröd. Och om hjärtat skulle törsta, vägen kännas tung och lång, ||: glädjekällor strax ur klippan väller fram som förr en gång. :||

3. Hela vägen går han med mig – vilken kärlek hög och rik! Och till sist en evig vila ger han mig i himmelrik. När jag där får fri, förklarad, kasta mig för tronen ned, ||: skall jag ej den sången glömma: Hela vägen gick han med! :||