Fanny Crosby
Lina Sandell

1. Min sång skall bli om Jesus, den enda tröst jag vet. Han kröner mina dagar med nåd och trofasthet. Han lär mitt hjärta sjunga,
han är ock själv min frid. Min sång skall bli om Jesus i klar och mulen tid.

2. Min sång skall bli om Jesus, det blödande Guds Lamm, som burit mina synder en gång på korsets stam, som i sin död förlossat min själ ur dödens band och blivit för mig vägen till härlighetens land.

3. Min sång skall bli om Jesus, som än bevarar mig och med sin nåd och tuktan mig håller kvar hos sig. Att jag ej går förlorad, det gör hans trofasthet. O, skulle jag ej tacka i evighet för det?

4. Min sång skall bli om Jesus på vägen hem, tills jag står jublande och salig för honom själv en dag. Och där bland alla frälsta vid livets klara flod min sång skall bli om Jesus, som löst mig med sitt blod.