Text:  Anne Cundell-Cousin, Erik Nyström

1. Pris vare dig, o Jesus god, / som tog min skuld på dig! / Du själv uti mitt ställe stod / och straffet bar för mig. / Som offerlamm du göt ditt blod. / Nu finns ej dom för mig.

2. Din Fader lyfte upp sin stav, / o Jesus, över dig, / och hårda slag åt dig han gav, / men intet drabbar mig. / Du blod och tårar göt därav, / din pina helar mig.

3. Den vilda stormens vredesröst / sig sänkte över dig, / men mig din öppna famn gav tröst, / mot vreden skylde mig. / Din törnekrans, ditt stungna bröst / blev salighet för mig.

4. För mig, o Jesus Krist, du dog, / och jag blev död i dig. / Ur graven mig du med dig tog, / nu lever du i mig. / Och sist, sen du mig prövat nog, / jag leva skall hos dig.