Mary Dana-Shindler

1. Jag är främling, jag är en pilgrim, blott en afton bor jag här, blott en afton bor jag här. Gör mig ej hinder, ty jag vill följa Guds folk till strids genom storm och bölja. Se, jorden har ej den ro jag söker, nej, jag längtar till Guds stad, o, jag längtar till Guds stad, o, jag längtar, o, jag längtar till Guds stad! Där gråter ingen, där slutar nöden, där bor ej synden, dit når ej döden. Jag är en främling, jag är en pilgrim, blott en afton, blott en afton bor jag här.

2. Till det landet mitt öga blickar, evigt strålar solen där, evigt strålar solen där. I främlingslandet är idel faror där ruvar mörkret med sina snaror. O gode herde, blott ett jag beder: Följ och led mig alltid du, följ och led mig alltid du, följ och led mig, följ och led mig alltid du, så att jag ständigt mot målet ilar, till dess en dag i din famn jag vilar. Ja, gode herde, blott ett jag beder: Följ och led mig, följ och led mig alltid du!