Greta Lisa Danielsdotter

1. Jag prisar högt min Jesus kär och stämmer upp med himlens här en jubelsång för allt han gjort! Hans namn är heligt, högt och stort!

2. Jag vet, på mig går ingen nöd, ty Jesus har med blod och död mig löst från all min synd och brist. Nu är jag frälst och det är visst.

3. Jag gick som ett borttappat får på villovägar många år. Men nu jag vet på vem jag tror: jag tror på Gud vars nåd är stor.

4. Jag tänkte mången gång som så: Om först jag kunde bli ändå som Petrus, Paulus stark i tro – då fick jag nog hos Jesus ro.

5. Men se, den tanken var ej rätt. Nu tänker jag på annat sätt: med all sin fromhet även de ej annat var än syndare.

6. En syndare som jag har rätt till Jesus just på samma sätt. Ty Herren Jesus, Frälsaren, är ännu syndarns bäste vän.

7. Så var nu alla vid gott mod, om än det kostar liv och blod. Vi har en herde som är god, han ger oss styrka, kraft och mod.