Greta Lisa Danielsdotter

1. Mitt hjärta fröjdar sig i Gud, sen jag hört nådens glädjebud, att jag i Jesus salig är. Jag prisar dig, min Herre kär!

2. Det är en glädje, verkligt stor, att jag har fått Guds Son till bror. Han bar min synd i korsets död, han är min tröst i all min nöd.

3. När Jesu blod på korset rann, rättfärdigheten han mig vann, och min den blev i dopets stund. Då togs jag in i Guds förbund.

4. Fastän i mig ej annat är än synd och idel ont begär, så renar mig nu Jesu blod och ger mig åter kraft och mod.

5. Ja, fastän svag i tron jag är, är jag dock frälst och salig här igenom Jesus Krist, Guds Lamm, som borttog världens synd och skam.

6. O, må nu en och var förstå att man omöjligt kan bestå i domen utan Jesu nåd. Förkasta ej Guds Andes råd!

7. Låt Ordets ljus upplysa dig och leda dig på livets stig! Bli ej i otrons mörker kvar! Se, Jesus allt fullbordat har.

8. Lov, ära, tack! Vår lovsångs ljud från hjärtat stiger nu till Gud. Från synd och död vi frälsta är. Ditt namn vi prisar, Herre kär!