Greta Lisa Danielsdotter

1. Alltid salig, fast ej alltid glad, vandrar jag till Sions nya stad. Jesus har till mig ett gott behag, han har gjort mig salig.

2. Alltid salig, fastän sorg och strid nedslår modet och bedrövar mig, så att jag ibland ej ser min stig. Ändå är jag salig!

3. Alltid salig, fastän fienden det bestrider – Gud är dock min vän! Blott jag känner vännen min igen, är jag likväl salig.

4. Alltid salig, vill jag inte mer synda bort den tid mig Herren ger. Gode Gud, om blott din vilja sker, är jag alltid salig.

5. Alltid salig, fast jag mången gång fäller modet under tidens tvång och ej sjunga kan min nya sång. Jag är likväl salig.

6. Alltid salig, ty jag har ju fått saligheten som en arvelott, allt av nåd från Gud, som ger allt gott. Han har gjort mig salig.