A. Decoppet
Anna Ölander

1. Kom snart, o Herre Jesus, din kyrka bidar dig! När skall ditt rikes storhet här uppenbara sig? När skall på himlens skyar din härlighet vi se? Kom snart, o Herre Jesus, fräls oss från nöd och ve!

2. Låt inte ondskans makter på jorden råda mer, låt inte rätt och sanning av våldet trampas ner! De mörka tvivlen, Herre, o, låt dem skingra sig och natten vika undan för ljuset ifrån dig!

3. Se till vår svaghet, Herre, och till vår modlöshet! Du känner våra strider, du allting ser och vet. Kom snart att seger vinna mot fiendernas makt! Fullborda dina löften, fullborda vad du sagt!