Sigismund C Dick

1. Se fågeln som sitter på gungande gren! Den sjunger så vackert en visa om honom som skapat den skuldfri och ren. Sin skapare vill den beprisa med gåvan som åt den blev given.

2. Ej sår den, ej skördar, ej samlar den in i ladan för sig och de sina, men oron den kommer ej in i dess sinn, den har ej för morgondag pina och saknar ej något för dagen.

3. Med sång den välkomnar den gryende dag och sjunger med glädje till kvällen. Sen sover den stilla på grenen så svag och saknar ej värmande fällen, dess tak är den högvälvda himlen.

4. Jag mer är än fågeln, än liljan i skrud, som vissnat då afton det blivit. I Kristus jag är ju en utkorad brud, bestämd för det eviga livet. Nog sköter mig Gud här på jorden.

5. Så vill jag för kläder och föda på jord med ängslan min dag inte börja. Se, också för mig Herren dukar sitt bord, ej skall jag som hedningen sörja. Jag har ju en Fader i himlen.

6. Han som mig har klätt i rättfärdighetsskrud, sitt barn vill han aldrig förgäta. Jag glädes att han även mig har gett bud att han skall mig troget tillmäta allt vad jag för livet behöver.