Jane Fox-Crewdson
Lina Sandell

1. Giv mig den frid som du, o Jesus, giver, den frid som ljuvligt stillar all slags strid
och gör att öknen till en lustgård bliver, att främlingstiden varar blott en tid!

2. En liten tid att kämpa vid din sida, då du i kärlek viskar: Du är min!
En liten tid att så din säd och bida den dag då kärvarna får samlas in.

3. En liten tid av törst och rop och längtan med några droppar blott från livets älv,
och sen ett evigt nog för all min trängtan, en evig fullhet invid källan själv!

4. En liten tid att hålla lampan färdig, en liten tid att vänta dig ännu,
och sen ett evigt jubel: Du är värdig att få vårt lov och pris och tack – blott du!