Ignaz Franz
N J Nordström

1. Store Gud, ditt namn ske pris! Evig är din makt och ära. Du, allena hög och vis, är de dina alltid nära. Dig lovsjunger änglars här, dig vi prisar, Fader kär!

2. För din tron i himlens höjd står den evigt sälla skara sjungande ditt lov med fröjd, frälst från jordens nöd och fara. Mäktigt brusar sångens ljud: Helig, helig, Herre Gud!

3. Här din glans, din härlighet tidens dunkelhet dock skymmer, och ditt höga majestät intet jordiskt tempel rymmer. Men till dig vår lovsång går, och vår bön din tron dock når.

4. Prisad vare du, o Gud, som din frälsning uppenbarat och ditt Ord, ditt nådesbud, genom Anden oss förklarat, prisad här i jordens dal, evigt där i himlens sal!