Text:  Nils Frykman

1. Fröjdas, vart sinne, / julen är inne, / Frälsaren kommen är! / Se huru ljusen / brinner i husen, / prisande vännen kär!

2. Natten förjagas, / redan det dagas. / Sällhetens sol uppgår. / Löftet Gud givit / uppfyllt har blivit. / Nu är det jubelår!

3. O, vilken ära: / Gud är oss nära, / Herren ibland oss bor. / Han till de ringa / himlen vill bringa. / Säll den på honom tror!

4. Gamla och unga, / låt oss nu sjunga: / Ära ske Herren Gud! / Vitt över jorden / ljude de orden, / änglarnas glädjebud!