Nils Frykman

1. Nu är jag nöjd och glader, nu kan jag andas ut. Nu bor jag hos min Fader, min träldomstid är slut, sen han mig lärde känna sitt eviga förbund i Ordet, den klippfasta grund.

2. Jag länge gick och tänkte på bättring, bön och tro, men detta aldrig skänkte mitt hjärta frid och ro. Nu tänker jag på Jesus, hur ömt han älskar mig: av kärlek han offrade sig.

3. Om hjärtat mig fördömer och köttet gör besvär, den trösten jag ej glömmer, att Gud dock större är, att nåden väger mera än all min uselhet – och pris vare Lammet för det!

4. Så må då Satan rasa och världen hjälpa till. Jag skall för dem ej fasa, det går som Herren vill. Guds ord behåller segern, och alla segrar med som står uti Frälsarens led.

5. Nu glad jag hemåt ilar i Jesu dyra namn, och snart jag salig vilar i fridens sälla hamn. Men under pilgrimsfärden så här på barnavis jag sjunger min Frälsares pris!